- Onze school -

'LEREN MET PLEZIER OP DE KRINGLOOP!'

Kindcentrum De Kringloop

De Kringloop is een leuke en sfeervolle basisschool in het hart van de wijk Elderveld. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Met een klassikale aanpak zorgen we bovendien voor goed en gericht onderwijs voor elk kind. Iedereen kan op onze school zichzelf zijn en eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Zo leiden we onze kinderen op tot normbewuste mensen met alle benodigde kennis en vaardigheden.

>>De Kringloop op Scholen op de Kaart

Ons gebouw

De Kringloop is sinds 2017 gevestigd in een veilig en modern gebouw. Onze school heeft twee verdiepingen met twee leerpleinen, twaalf groepslokalen en een speelzaal. Ook hebben we ruimtes voor de intern begeleider (onderwijszorg) en de wijkteamcoach. In de sporthal naast de school krijgen onze kinderen van groepen 3 t/m 8 gymnastiekonderwijs van een vakdocent. De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen onder leiding van een vakdocent gymnastiekonderwijs in de speelzaal.

>> Vraag een rondleiding op onze school 

Kindcentrum

In ons schoolgebouw zitten ook peutercentrum de Rakkertjes en buitenschoolse opvang (BSO) Actief. Samen vormen we een kindcentrum voor onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar. Het lokaal van de Rakkertjes en BSO Actief grenst aan het leerplein van de kleuters en onze speelzaal.

Onderwijs en sociale vaardigheden

Kinderen krijgen op De Kringloop vanaf groep 3 overwegend klassikaal les in hun eigen groep en van een of twee vaste leerkrachten. Hoofdvakken als rekenen, taal, lezen en schrijven krijgen daarbij alle aandacht. Voor ons kwaliteitsonderwijs maken we onder meer gebruik van Snappet, een adaptieve en flexibele digitale lesmethode voor het basisonderwijs. Met Snappet zorgen we ervoor dat elk kind les krijgt op de best passende manier en het ideale niveau.

Op De Kringloop geven we kinderen alle ruimte om eigen talenten te ontdekken en ontplooien. Onze leerkrachten leren elk kind inzicht te krijgen in het eigen leerproces en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor gemaakte keuzes en het eigen handelen.

We stimuleren natuurlijk ook de sociale vaardigheden van leerlingen. Leerkrachten nodigen kinderen uit zich meer bewust te worden van de wereld om hen heen en hun rol daarin. Voorwaarde is altijd een veilige en plezierige leeromgeving, waarin kinderen kunnen oefenen en fouten mogen maken.

Samen met ouders

Voor ouders zijn we een laagdrempelige school. Onze leerkrachten staan altijd voor hen klaar. Kinderen en ouders vormen samen met leerkrachten een ‘gouden driehoek’. In die driehoek leert iedereen actief met én van elkaar.

>>Meer voor ouders 

Identiteit

De Kringloop is een katholieke basisschool. Wij vieren katholieke feesten op gepaste wijze en met aandacht voor gemeenschapsgevoel. Onze deuren staan open voor iedereen die het karakter van onze school respecteert. We willen kinderen opvoeden tot sociale mensen met eigen levensbeschouwelijke opvattingen en respect voor die van een ander. We gaan uit van naastenliefde, vergevingsgezindheid, optimisme en verantwoordelijkheid. 

Opleidingsschool

De Kringloop is een opleidingsschool voor studenten die het onderwijsvak in willen. Medewerkers van onze school hebben een training gevolgd om studenten succesvol te begeleiden en te coachen. Als opleidingsschool werken we bovendien aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het algemeen, bijvoorbeeld door onderzoek van studenten of eigen leerkrachten. De schoolopleider die op onze school aanwezig is, heeft een coördinerende rol.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.